Integritetspolicy

Personuppgifter som behandlas

Happyr AB (556971-5963) samlar personuppgifter från Användare (privatpersoner) för eget bruk. Happyr kan, på begäran av användaren, överföra dessa uppgifter till Arbetsgivaren (företag och organisationer).

Den information som inhämtas är:

 • Namn
 • E-postadress
 • Adress
 • Telefonnummer
 • Ålder och födelsedag
 • Information om användningen av webbplatsen, i form av bland annat vilka webbsidor som besökt, browserinställningar och IP-adress.
 • Svar på arbetsgivarfrågor
 • Testresultat
 • Bilder
 • CV

Happyr samlar inte in personuppgifter som personnummer eller upplysningar om betalningsanmärkningar. Den lagliga grunden för alla personuppgifter är "samtycke".

Happyr är personuppgiftsansvariga för samtliga personuppgifter som samlas in. Om användaren uttryckligen anger sitt samtycke för att Happyr ska ge över personuppgifter (till exempel en jobbansökan) till ett företag så blir Happyr personuppgiftsbiträde för den datan som skickas till företaget.

Hur information hämtas

Happyr samlar in dessa uppgifter genom formulär på våra webbsidor. Det är frivilligt att uppge denna information. Om du väljer att inte uppge personuppgifter, så kan fortfarande skapa ett konto och ansöka till jobb. Precisionen i jobbmatchningsalgoritmerna blir sämre gentemot de Användare som har uppgett fler personuppgifter.

Exempel på formulär:

 • Kontaktformulär
 • Via ansökan till jobb
 • Jobbevakning
 • Vid anmälan att motta våra nyhetsbrev/jobbtips

Vad olika typer av personuppgifter används till

Vi använder de olika typerna av personuppgifter till:

 • Namn används för jobbprofilen och skickas till Arbetsgivaren vid ansökan.
 • E-postadress används för inloggning på Happyr, för att få jobbtips och skickas till Arbetsgivaren för vid ansökan på Användarens begäran.
 • Adress används för att jobbmatchningen endast ska visa upp jobb i närheten av Användaren.
 • Telefonnummer används för jobbprofilen och skickas till Arbetsgivaren vid ansökan på Användarens begäran.
 • Ålder används för jobbprofilen och skicka till Arbetsgivaren vid ansökan på Användarens begäran.
 • Information om hur Användaren använder webbplatsen används för intern statistik för att kunna förbättra tjänsten. Det används också för att kunna identifiera vilja jobb Användaren är intresserad av.
 • Svaren på arbetsgivarens frågor skickas till Arbetsgivaren vid ansökan på Användarens begäran.
 • Testresultat används till jobbprofilen och skickas till Arbetsgivaren vid ansökan på Användarens begäran.
 • Bilder används till jobbprofilen och skickas till Arbetsgivaren vid ansökan på Användarens begäran.
 • CV används till jobbprofilen och används till att skicka till Arbetsgivaren vid ansökan på Användarens begäran.
 • Vid referensgivande av trejdepart från Användaren hämtar vi telefonnummer, e-postadress och namn. Detta skickas bara till arbetsgivaren och raderas i samband med att ansökan tas bort.

Vi upprättar profiler baserat på de uppgifter du som Användare har lämnat in, detta är för att kunna erbjuda Användaren relevanta jobb och ge en god kundservice. Profilerna baseras på den information som du frivilligt ger oss. Vi inhämtar ingen information från tredje part.

Vem som tar del av personuppgifterna

Personuppgifter som samlas in hanteras av Happyr och kan vid behov läsas av Happyrs anställda. Happyrs underleverantörer för datalagring kommer också kunna läsa datan. Happyr använder följande underleverantörer: Amazon AWS och Auth0.

Hur informationen lagras

Information som inhämtats genom formulär på Happyr lagras i Amazon AWS molnlösning inom EU. All transport av data är krypterad. Informationen om personuppgifter lagras så länge samtycke finns.

Hur informationen tas bort

Information tas bort efter användarens på användaren begäran via dess kontoinställningar.

Utlämning av information till tredje part

Personuppgifter delas inte ut till tredje part, men personuppgifter kan ges till Arbetsgivare på användarens begäran. Till exempel när Användaren söker ett jobb hos en Arbetsgivare.

Profilering

Vid en del jobb och när man bygger sin Profil så får man möjligheten att göra olika typer av tester, bland annat logiska tester, kunskapstester och personlighetstester. Detta görs för att Arbetsgivaren ska kunna få en jämförbar bild av hur du kommer prestera i en arbetssituation. Testerna är framtagna med noga utvalda statistiska modeller för att ge en hög validitet och skapa en rättvis bild av dig som användare. Beräkningen av resultatet bygger på normativa modeller. Detta kan vara ett obligatoriskt steg i en jobbansökningsprocess. Det är endast svaret på frågorna som ligger till grund för ditt resultat. Faktorer som svarstid och svarsmönster används endast för intern statistik och forskning.

Profileringen kan ligga som grund till vem som får utskick om jobb.

Rättigheter

Som användare av Happyr webbplats, fairrecruiting.se, har du rätt till att kräva insyn i behandlingen av personuppgifter. Du kan också kräva korrigeringar, begränsningar eller borttagande av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen. Som användare har du även rätt att ta bort dina personuppgifter samt göra utdrag av den datan som happyr lagrat om dig. Utdrag kan göra kostnadsfritt en gång per år. Övriga utdrag kostar 1200kr/st.

När behandlingen av personuppgifter är baserad på samtycke, kan du närsomhelst ta samtycket tillbaka.

Om du vill ta bort, redigera eller se över samtycke och andra personuppgifter kan du nå Happyr på support@fairrecruiting.se.

Om du tror att Happyr inte har uppfyllt dina rättigheter enligt personuppgiftslagen, har du rätt att överklaga till den aktuella tillsynsmyndigheten. Detta görs genom att skicka ett klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter finns på: https://www.datainspektionen.se

Kortbetalning

Kortbetalning i Tjänsten hanteras av Stripe som hanterar transaktioner och kortuppgifter. Dina kortuppgifter sparas inte hos Happyr.

Kryptering

All överföring av data mellan Tjänsten och din webbläsare skyddas med HTTPS/TLS. Även kommunikation internt mellan olika delar av tjänsten sker över krypterade nätverk.

Övrig information

Happyr är inte avsett för barn under 16 år. Vi använder kakor (cookies) för att anpassa och optimera användarupplevelsen av Tjänsten. Du kan inaktivera cookies, men det kan negativt påverka din användning av Tjänsten.