Vem är du?
Var passar du bäst?

Låt dina kunskaper och personliga egenskaper matchas med rollen du söker och arbetsplatsens kultur. Då ser du om jobbet är för dig. Och du får samma chans som alla andra. Oavsett hur du ser ut, hur gammal du är eller annat oviktigt.

Så funkar det

1

Berätta vem du är

Vi matchar dig med ett jobb där du kan trivas på riktigt. Därför får du göra ett personlighetstest. Hur är du som person? Hur tänker du, vad drivs du av och hur vill du ha det på jobbet? På samma sätt ber vi arbetsgivare lämna information som du sedan matchas mot.

Se hur bra du passar

Din information används löpande. Så innan du söker nästa jobb, ser du hur jobbet matchar just en sådan personlighet som du. Arbetsgivaren kommer att se samma matchning när du skickat in din ansökan.

2
3

Ha full kontroll

Efter att din ansökan är inskickad kan du när som helst ändra eller ta bort din information. Du kan också se om rekryteraren har behandlat din ansökan.

Jobbevakning

Genom att fylla i din jobbprofil kan Fair Recruiting regelbundet skicka dig jobbtips på jobb där du har en god matchning.

4

Vetenskapen bakom

Psykometriska tester

För att med hög precision kunna matcha individer med arbetsgivare använder Fair Recruiting bland annat moderna psykometriska tester. Med testerna kan vi dels mäta individens motivation, attityd, personlighet och kultur och dels arbetsgivarens värdegrund och organisationskultur. Med dessa mätpunkter kan vi skapa profiler för individen och organisationen. Med våra algoritmer matchas de båda profilerna och anställningsbara kandidater rekommenderas.

Validerade kravprofiler

För att ständigt förbättra våra matchningsmetoder så validerar vi kontinuerligt alla våra kravprofiler. Valideringen sker med hjälp av den data som vi samlar in genom användandet av Fair Recruiting. Detta innebär att alla som rekryterar med Fair Recruiting hjälps tillsammans åt att göra precisionen i matchningen högre. Ju mer Fair Recruiting används, desto bättre blir det.

Kan man lita på tester?

Psykometri är svårt och många försöker skapa bra tester där tyvärr få lyckas. Det finns organisationer som granskar och bedömer tester. I Sverige har tidigare STP, Stiftelsen för tillämpad psykologi, haft den rollen, men nu är Det Norske Veritas (DNV-GL) som granskar tester i Sverige. För att ett test ska bli certifierat krävs det bland annat en hög validitet och reliabilitet. Fair Recruiting använder sig alltid av tester som man kan lita på.

Ordlista

  • Psykometri: en metod för att utvärdera tester designade för att mäta en persons psyke/personlighet.

  • Validitet: kan generellt sägas vara att man verkligen mäter det man vill mäta. Vid arbetspsykometrisk testning är det avgörande att ett testresultat har en hög korrelation med verkligheten. Inom psykometrisk testning beräknas resultat mellan 0 till 1 och där ett värde på över 0.5 anses som högt.

  • Reliabilitet: uttrycker noggrannheten i mätningen. Till exempel skall resultatet vara detsamma vid upprepade mätningar och oberoende av vem som utför testet. Eftersom personlighet är relativt stabilt hos vuxna så bör ett bra personlighetstest ge nära identiska resultat idag över en längre tid.