Nordic Fast Food AB som är ett expertföretag inom snabbmat i Sverige arbetar med två varumärken, Sibylla och Grillköket.

Sibylla är Sveriges äldsta snabbmatskedja med över 138 franchisetagare. Grillköket är en kedja med 66 enheter där ägarna av restaurangerna och gatuköken har en friare avtalsrelation till Nordic Fast Food genom ett inköps- och marknadsföringsavtal.

Aktiva rekryteringar

Det finns inga aktiva rekryteringar just nu.