Synch är en affärsorienterad advokatbyrå med innovation och teknologi närmast hjärtat. Vi är övertygade om att jurister och juridiska tjänster alltid måste vara i synk med affären. Juridiska tjänster ska tillhandahållas på ett pragmatiskt och tillgängligt sätt, såväl för stora, och etablerade företag som för små, snabbt växande start-ups.

Synch vill underlätta hanteringen av juridiska frågor, både genom att tillhandahålla paketerade lösningar och genom att använda teknologi på bästa möjliga sätt. På så sätt kan och vill Synch arbeta närmare sina klienter jämfört med traditionella advokatbyråer, lite som en inhyrd juristfunktion som är en del i den dagliga verksamheten.

Aktiva rekryteringar

Det finns inga aktiva rekryteringar just nu.