Svenska Filminstitutet söker en Lanseringskonsulent

Svenska Filminstitutet Borgvägen 1, Stockholm - Vikariat - Heltid

Stiftelsen Svenska Filminstitutet har en ledande roll inom svensk film. Filminstitutets mål är att stödja produktion, distribution och visning av värdefull film, att bevara och tillgängliggöra det svenska filmarvet samt att representera den svenska filmen internationellt. Filminstitutet har även ett nationellt uppdrag att stärka filmkunnandet i landet och ge allmänheten ett utbud av film som präglas av en mångfald av berättelser.

Vi söker nu en vikarierande lanseringskonsulent för svensk film för perioden 1 juni – 31 december 2021. Lanseringskonsulenten tillhör enheten Distribution & visning men verkar också på enheten Produktionsstöd, vilka båda hör till avdelningen Filmstöd. I avdelningen ingår även Utlandsenheten.

Enheten Distribution & visning arbetar primärt med att fördela stöd till den svenska distributions- och visningssektorn för insatser som främjar publikens möte med film i Sverige. Vårt uppdrag är att verka för mer film till fler vilket genomsyrar enhetens alla funktioner.

Avdelningen Filmstöds viktigaste uppgifter är att fördela stöd till produktion av värdefull svensk film, samt att främja publikens möte med film. Vår vision är att svensk film i kraft av sin bredd, kvalitet och attraktionskraft är ett självklart val för publiken.

Uppgiften

Arbetet består i att handlägga ansökningar om lanseringsstöd till svensk film i alla genrer och längder under dess första visningsår. Stödet ska främst bidra till att ge svensk film en framträdande position i alla fönster på den nationella marknaden och på sikt finnas tillgänglig för den svenska publiken. Du ska handlägga ansökningarna löpande under året och i enlighet med riktlinjer utarbetade av Filminstitutet. Det slutgiltiga beslutet om stöd fattas av Filminstitutets Vd.

Du ska också arbeta med att värdera filmprojekts potential inför produktionsstöd och se på filmens möjligheter att nå en publik i Sverige i olika visningsfönster. Detta sker i nära samarbete med Filminstitutets filmkonsulenter, med övrig kompetens på Produktionsstödsenheten samt med Utlandsenheten. Din funktion är rådgivande på så sätt att det är din uppgift att guida filmprojekten i rätt riktning i dess olika faser mot att nå sin potentiella publik på bästa sätt utifrån de resurser som finns.

I arbetet ingår att hålla goda kontakter med filmbranschen, både med distributions- och visningsledet och produktionssidan.

Dina erfarenheter och kunskaper

Det är viktigt att du är informerad om den senaste utvecklingen och framtidstendenser inom filmsektorn med fokus på spridning och visningsformer, men även inom andra områden som rör marknadsföring, rörlig bild, fritid, kultur och nöje, såväl nationellt som internationellt.

Vi ser att du har minst tre års yrkeserfarenhet från arbete med marknadsföring av film i olika fönster. Akademisk utbildning inom ekonomi, marknadsföring, kultur- och samhällsvetenskap eller liknande är ett krav.

Det är meriterande med:
- Gedigen och mångårig bred erfarenhet av filmdistribution och/eller filmproduktion. Det är en fördel om du också har en inblick i annan rörlig bild och media i olika kanaler
- Dokumenterad erfarenhet av och kunskap om strategiskt publikarbete
- God vana att läsa manus och utifrån en samlad bedömning av ett filmprojekts alla delar värdera dess potential i olika visningsfönster både nationellt och internationellt
- Intresse av och kunskap om filmbranschens förutsättningar samt nätverk såväl nationellt som internationellt
- Mycket god kunskap om den svenska filmbranschen
- Goda kunskaper om Filminstitutets stödverksamhet och dess betydelse för svensk filmbransch
- Goda kunskaper i engelska
- Förståelse för arbete och processer i en statlig organisation

Personliga egenskaper

Som medarbetare och kollega är du serviceinriktad och flexibel och har lätt för att samarbeta med andra. Du är analytisk och strategisk och är van att arbeta organiserat och noggrant. Tjänsten förutsätter att du är initiativtagande, har integritet och är driven som person. Du stimuleras av att arbeta i en offentlig verksamhet med statligt uppdrag i tempo och rörelse.

Arbetstoppar med hög belastning förekommer varför en vana att hantera det är önskvärt.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du kan identifiera dig med våra värdeord - kunskap, respekt och mod.

Ansökan

Svenska Filminstitutet vill vara en attraktiv arbetsplats som utmärks av en strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla. Vi ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter då vi eftersträvar att öka representationen i organisationen. Filminstitutet använder sig av rekryteringsverktyget Fair Recruiting där alla kandidater är anonyma i första steget i urvalet.

Ansökan med CV ska vara oss tillhanda senast 26 april 2021. Rekryteringen har diarienummer SFI-2021-2038.

För ytterligare information om tjänsten, kontakta Kristin Engstedt, Enhetschef Distribution & visning tel 08-665 12 95. Fackliga företrädare är Tomas Johansson, ST-Kultur tel 08-665 11 35 samt Torkel Stål, SACO tel 08-665 11 40.

Se hur du matchar med det här jobbet

I din ansökan kommer du att få svara på frågor. Då kan vi matcha dina kunskaper och personliga egenskaper med rollen och arbetsplatsens kultur.

Ansök här