Svenska Filminstitutet söker en analytiker med inriktning statistikhantering

Svenska Filminstitutet Borgvägen 1, Stockholm - Tillsvidare - Heltid

Stiftelsen Svenska Filminstitutet har en ledande roll inom svensk film. Filminstitutets mål är att stödja produktion, distribution och visning av värdefull film, att bevara och tillgängliggöra det svenska filmarvet samt att representera den svenska filmen internationellt. Filminstitutet har även ett nationellt uppdrag att stärka filmkunnandet i landet och ge allmänheten ett utbud av film som präglas av en mångfald av berättelser.

Svenska Filminstitutet har närmare 140 medarbetare fördelat på sex avdelningar - Filmarvet, Film och samhälle, Filmstöd, Kommunikation, Ekonomi och fastighet samt Verksamhetsstöd. Vårt uppdrag styrs av de av riksdagen beslutade sju filmpolitiska målen, vilket gör vår verksamhet mångfacetterad och komplex. Som analytiker ska du bidra till övriga verksamheters behov, med tyngdpunkt på de behov av statistikunderlag som finns i verksamheten. Det finns ett stort behov av systematisering och översyn av statistikunderlag som krävs för en rättssäker stödgivning inom avdelningen Filmstöd.

En stor del i arbetet är insamlandet av statistik nödvändig för befintlig stödgivning, samt att aktivt söka och verka för att ny statistik samlas in i takt med att omvärlden förändras. Du kommer att ingå i avdelning Kommunikation, som består av 13 medarbetare, varav fyra arbetar inom funktionen Analys och statistik.

Arbetsuppgifter

Ditt övergripande ansvar kommer att vara att samla in och strukturera relevant statistik som underlag för stödgivning. Arbetet kommer initialt präglas av att se över de metoder/processer som skapats för att samla in biografstatistik, i syfte att utreda möjligheterna att effektivisera och standardisera dessa.

Du är en del av analysgruppen och bidrar även med att genomföra de uppdrag som finns redovisade i Filminstitutets och Kommunikationsavdelningens verksamhetsplaner. Det innebär bland annat att bidra till/skriva analyser och rapporter, utföra undersökningar samt vara ett stöd åt övriga verksamheter i framtagande och kvalitetssäkring av nyckeltal, analysunderlag med mera.

I tjänsten ingår bland annat att:
- Se över befintliga processer för manuellt insamlande av statistik och skapa strukturer som effektiviserar dessa processer.
- Komma med förslag på mer automatiserade processer/databashantering för att minska dubbelarbete och manuell hantering i möjligaste mån.
- Med utgångspunkt i enheten Distribution och visnings behov manuellt samla in statistik nödvändig för befintlig stödgivning samt skapa strukturer för insamling av ny statistik.
- Löpande kontakt med stödmottagare för insamling av data.
- Skriva analyser/rapporter baserat på insamlad data samt genomföra fristående undersökningar som komplement till statistikinsamling.
- Databashantering och kvalitetssäkring av insamlad data och nyckeltal.
- Stötta verksamheten med analysunderlag.

I rollen kommer du behöva samverka med medarbetare och enhetschefer på andra avdelningar utöver Kommunikationsavdelningen.

Dina erfarenheter och kunskaper
Vi ser att du har relevant akademisk högskoleutbildning, inom exempelvis teknik, statistik eller ekonomi, god förmåga att uttrycka dig i svenska i både tal och skrift samt att du behärskar Officepaketet, i synnerhet Excel, väl. Vi ser gärna att du har goda kunskaper inom IT och databashantering, antingen genom din utbildning eller tidigare arbetserfarenhet. Erfarenhet av business intelligencesystem såsom QlikSenese eller liknande är ett stort plus. Vi tror att du är nyutexaminerad eller med ett eller ett par års arbetslivserfarenhet.

Vi kommer fästa stor vikt vid dokumenterad erfarenhet som styrker följande kompetenser:
- Mycket goda kunskaper i Excel
- God kunskap inom databashantering
- Statistisk kompetens
- Analysförmåga – förmåga att använda analysmodeller och metoder
- God skribent – förmåga att skriva rapporter/analyser
- Kommunikativ – förmåga att etablera relationer med intressenter inom och utanför organisationen

Personliga egenskaper

Dina personliga egenskaper kommer vara mycket viktiga för att lyckas i rollen. Att du har en god förmåga att bygga förtroendefulla relationer ser vi som självklart i en organisation som utmärks av heterogena behov och intressen. De processer och system som skapats tidigare för insamlingen av statistik har i stor del skett ad hoc efter uppkomna behov. En översyn av dessa kräver ett stort mått av förmåga att se helheten och att sätta sig in i de behov som finns och hur befintlig insamling och processer matchar detta. Det kräver eget driv, självständigt arbete och initiativkraft. Du behöver vara problemlösande och samtidigt förstå vikten av noggrannhet och kvalitetssäkring på detaljnivå. I tjänsten kommer en hel del manuellt arbete ingå. Du behöver kunna känna dig bekväm med att utföra rutinuppgifter parallellt med utvecklingsarbete.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du kan identifiera dig med våra värdeord - kunskap, mod och respekt.

Ansökan

Svenska Filminstitutet vill vara en attraktiv arbetsplats som utmärks av en strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla. Vi ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter då vi eftersträvar att öka representationen i organisationen. Filminstitutet använder sig av rekryteringsverktyget Fair Recruiting där alla kandidater är anonyma i första steget i urvalet.

Anställningen är på heltid och tillsvidare med tillträde omgående eller enligt överenskommelse. Sex månaders provanställning tillämpas. Ansökan ska vara oss tillhanda senast 30 april 2021. Rekryteringen har diarienummer SFI-2021-1813.

Vid frågor om tjänsten kontakta Analysansvarig Josefin Schröder, tel 08-665 11 91, josefin.schroder@filminstitutet.se. Fackliga företrädare är Tomas Johansson, ST-Kultur tel 08-665 11 35 och Torkel Stål, SACO tel 08-665 11 40.

      Se hur du matchar med det här jobbet

      I din ansökan kommer du att få svara på frågor. Då kan vi matcha dina kunskaper och personliga egenskaper med rollen och arbetsplatsens kultur.

      Ansök här