Svenska Filminstitutet söker en extra Produktionscontroller

Svenska Filminstitutet Borgvägen 1, Stockholm - Visstid - Heltid

Stiftelsen Svenska Filminstitutet har en ledande roll inom svensk film. Filminstitutets mål är att stödja produktion, distribution och visning av värdefull film, att bevara och tillgängliggöra det svenska filmarvet samt att representera den svenska filmen internationellt. Filminstitutet har även ett nationellt uppdrag att stärka filmkunnandet i landet och ge allmänheten ett utbud av film som präglas av en mångfald av berättelser.

En av Filminstitutets viktigaste uppgifter är att fördela stöd till produktion av värdefull svensk film, samt att bidra till att den når sin publik. Med anledning av regeringens krisstöd till svensk filmbransch behöver vi förstärkning under 2021. Därför söker vi nu en Produktionscontroller till Produktionsstödenheten. Tjänsten är på heltid till 30 november 2021 med tillträde enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter
Produktionscontrollern arbetar i nära samverkan med enhetens handläggare och konsulenter. Arbetet innebär att bistå i handläggning och utformning av krisstöden samt avlastning i det ordinarie stödarbetet. I arbetsuppgifterna ingår att värdera filmprojekt i olika stadier av utveckling ur ett tekniskt, ekonomisk och finansiellt perspektiv.

Dina erfarenheter och kunskaper

Vi söker dig som:
- Har dokumenterad erfarenhet av filmbudgetering, - planering och -finansiering
- Är kunnig i Officepaketet samt van att jobba i olika digitala system
- Har god kunskap om svensk filmbransch och gärna också kännedom av filmproduktion på nordisk och europeisk nivå
- Har erfarenhet och kunskap om Filminstitutets stödverksamhet och dess betydelse för svensk filmbransch

Personliga egenskaper

Som person är du serviceinriktad och flexibel. Du arbetar strukturerat och prioriterar verksamhetsmässigt. Du är initiativrik, drivande och självgående. Du gillar att ta ansvar och ingå i en stor organisation samt har god samarbetsförmåga. Du stimuleras av en verksamhet med högt tempo och är prestigelös.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du kan identifiera dig med våra värdeord: kunskap, respekt och mod.

Ansökan

Svenska Filminstitutet vill vara en attraktiv arbetsplats som utmärks av en strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla. Vi ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter då vi vill öka representationen i organisationen. Filminstitutet använder sig av rekryteringsverktyget Fair Recruiting där alla kandidater är anonyma i första steget i urvalet.

Ansökan ska vara oss tillhanda senast 25 januari 2021. Vi har intentionen att intervjua löpande. Rekryteringen har diarienummer SFI-2021-19.

Vid frågor om tjänsten kontakta avdelningschef Kristina Colliander, tel 08-665 11 87, kristina.colliander@filminstitutet.se eller enhetschef Richard Stones, tel 08 665 14 02, richard.stones@filminstitutet.se. Fackliga företrädare är Tomas Johansson, ST-Kultur tel 08-665 11 35 och Torkel Stål, SACO tel 08-665 11 40.

Se hur du matchar med det här jobbet

I din ansökan kommer du att få svara på frågor. Då kan vi matcha dina kunskaper och personliga egenskaper med rollen och arbetsplatsens kultur.

Ansök här