Svenska Filminstitutet söker en Kommunikationsstrateg med inriktning internkommunikation

Svenska Filminstitutet Borgvägen 1, Stockholm - Tillsvidare - Heltid

Stiftelsen Svenska Filminstitutet har en ledande roll inom svensk film. Filminstitutets mål är att stödja produktion, distribution och visning av värdefull film, att bevara och tillgängliggöra det svenska filmarvet samt att representera den svenska filmen internationellt. Filminstitutet har även ett nationellt uppdrag att stärka filmkunnandet i landet och ge allmänheten ett utbud av film som präglas av en mångfald av berättelser. Filminstitutet är statligt finansierat och får sina årliga anslag och riktlinjer från Kulturdepartementet

Svenska Filminstitutet är en organisation med närmare 140 medarbetare fördelade på sex avdelningar - Filmarvet, Film & Samhälle, Filmstöd, Kommunikation, Ekonomi & Fastighet samt Verksamhetsstöd. Vårt uppdrag styrs av de av riksdagen beslutade sju filmpolitiska målen vilket gör vår verksamhet mångfacetterad och komplex. Det finns därmed ett stort behov av en väl fungerande internkommunikation i organisationen. Filminstitutet saknar i dag en dedikerad roll för att driva internkommunikationen, såväl ur ett medarbetar- som ledningsperspektiv. Detta kommer att bli Kommunikationsstrategens främsta uppgift.

Kommunikationsstrategen kommer att ingå i avdelning Kommunikation, som består av tolv medarbetare, varav fyra arbetar inom funktionen Analys & Statistik. Avdelningen ansvarar för all intern och extern kommunikation och du kommer att rapportera direkt till avdelningschefen. Då rollen är nyinrättad ställs höga krav på egen erfarenhet av att leda och driva utveckling och förändring.

Arbetsuppgifter
Ditt övergripande ansvar kommer att bli att upprätta en struktur för kommunikationsstöd utifrån de olika behov som finns i en organisation – allt ifrån kunskapsdelning till medarbetar- och chefsstöd. Den strategiska inriktningen finns uttalad i Filminstitutets verksamhetsplan och kommunikationsstrategi. I rollen ingår även ett övergripande strategiskt ansvar för utveckling, förvaltning och riktlinjer för de interna kommunikationskanalerna, såsom intranät och fysiska möten.

I tjänsten ingår bland annat att:
• Med utgångspunkt från Filminstitutets kommunikationsstrategi, säkerställa att internkommunikationen i organisationen stödjer organisationens övergripande verksamhetsstrategi
• Bistå chefer och övriga med personalansvar med råd och stöd i hur det internkommunikativa arbetet bör bedrivas
• Löpande chefskommunikation och chefsstöd samt chefs- och ledarkonferenser
• Förändringskommunikation och projektkommunikation
• Ansvara för intranätets utveckling, struktur och innehåll
• Att tillsammans med HR driva och utveckla Filminstitutets Employer branding strategi och arbete

I rollen kommer du behöva samverka med avdelningschefer såväl som med enhetschefer, och i synnerhet med HR-funktionen.

Dina erfarenheter och kunskaper
Vi ser att du har relevant akademisk högskoleutbildning, inom exempelvis kommunikation eller HR, en mycket god förmåga att uttrycka dig i svenska i både tal och skrift samt att du behärskar Officepaketet väl.

Eftersom rollen är nyinrättad och ställer krav på stort eget driv och ledarskap, kommer vi sätta stor vikt vid relevant och dokumenterad tidigare erfarenhet av;

• Strategiskt och operativt internkommunikationsarbete (minst fem år som kommunikationsstrateg eller motsvarande)
• Att driva utvecklingsprocesser och förändringsledning (att kunna handleda chefer och medarbetare i utvecklingsfrågor)
• Att bygga upp/driva ett funktionellt intranät
• Employer branding
• Projektledning

Erfarenhet från offentlig/politiskt styrd verksamhet är meriterande

Personliga egenskaper
Dina personliga egenskaper kommer vara mycket viktiga för att lyckas i rollen. Att du har en god förmåga att bygga förtroendefulla relationer ser vi som självklart i en organisation som utmärks av heterogena behov och intressen. Det finns ingen färdig utstakad skiss för internkommunikationen, vilket kräver ett stort mått av förmåga att se helheten och prioritera efter detta, eget driv, självständigt arbete och initiativkraft. Du behöver själv vara en stark ledare med integritet och problemlösande analysförmåga. Slutligen behöver du vara mål- och resultatorienterad och med uthållighet arbeta efter väl beprövade metoder.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du kan identifiera dig med våra värdeord - kunskap, respekt och mod.

Ansökan
Svenska Filminstitutet vill vara en attraktiv arbetsplats som utmärks av en strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla. Vi ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter då vi eftersträvar att öka representationen i organisationen. Filminstitutet använder sig av rekryteringsverktyget Fair Recruiting där alla kandidater är anonyma i första steget i urvalet.

Anställningen är på heltid och tillsvidare med tillträde omgående eller enligt överenskommelse. Sex månaders provanställning tillämpas. Ansökan ska vara oss tillhanda senast 20 januari 2021. Rekryteringen har diarienummer SFI-2020-3778.

Vid frågor om tjänsten kontakta Avdelningschef Kommunikation och Public Affairs Mia Enayatollah, tel 08-665 11 82, mia.enayatollah@filminstitutet.se. Fackliga företrädare är Tomas Johansson, ST-Kultur tel 08-665 11 35 och Torkel Stål, SACO tel 08-665 11 40.

Se hur du matchar med det här jobbet

I din ansökan kommer du att få svara på frågor. Då kan vi matcha dina kunskaper och personliga egenskaper med rollen och arbetsplatsens kultur.

Ansök här