On demand

På den här sidan kan du läsa mer om funktionerna i våra paket och vad de innebär. On demand är till för dig som rekryterar sällan och vill dra nytta av ett modernt, fördomsfritt och vetenskapligt arbetssätt som ökar precisionen i urvalet, sparar tid och pengar.

Pris

Betala per påbörjad rekrytering

Priset för en rekrytering beror årslönen för rollen du rekryterar till.

Upp till 100 000kr: 750 kr
Upp till 300 000kr: 2000 kr
Upp till 500 000kr: 4000 kr
Upp till 700 000kr: 6000 kr
Över 700 000kr: 9000 kr


Huvudfunktioner

Kulturtest

Första nivån av ett vetenskapligt utvecklat test som matchar arbetsgivarens och den arbetssökandes värdegrund. Det tar ca 5 minuter för den sökande att genomföra testet. Ytterligare nivåer finns och kan kompletteras. Med hjälp av värdegrundstestet har du möjlighet att utvärdera om de sökande passar in hos er och har förutsättningar för att trivas.

Rekryteringsverktyg

Ett komplett rekryteringverktyg för att på ett användarvänligt sätt administera och genomföra en rekrytering. Allt ifrån att lägga upp annonser, direktpublicera i olika digitala kanaler och social media, hantera urval och kommunicera med kandidater.

Direktannonsering

Genom Fair Recruitings rekryteringsverktyg kan du publicera annonser kostnadsfritt på Arbetsförmedlingen, er egen hemsida och karriärsida samt i dina egna flöden av sociala medier. Du kan även enkelt köpa till ytterligare exponering av din annons och publicera i kanaler som Facebook, LinkedIn, Blocket Jobb, Metro, Monster, CareerBuilder m.fl.

Rekryteringsgaranti

Eftersom vår matchning bygger på vetenskapligt framtagna tester ingår en rekryteringsgaranti som har olika längd beroende på vilket paket du väljer. I paketet Premium ingår en garanti om 6 månader från den dagen ni anger att anställningen påbörjas. Garantin faller ut om ni enligt villkoren säger upp en anställd som ni har rekryterat via Fair Recruiting. Som ersättning får ni göra en ny motsvarande rekrytering utan att debiteras för detta.


Övriga funktioner

Anonymisering

För att öka graden av fördomsfri rekrytering så gör ni det första urvalet av intressanta kandidater helt anonymt utan att veta namn, ålder, kön, etisk bakgrund eller CV (om det efterfrågas) på den sökande. Det innebär att ni gör det första urvalet utifrån hur den sökande matchar mot er värdegrund, hur deras personliga egenskaper matchar jobbets kriterier och deras svar på kvalificeringsfrågor och intervjufrågor. På så sätt minskar risken att ni låter fördomar styra när ni ska välja kandidater för intervju.

Karriärsida

En webbsida om karriär hos er som arbetsgivare som du kan länka från er hemsida med olika färdiga rubriker och ytor där ni kan lägga upp information om hur det är att arbeta hos er, vilka befattningar som finns, vilka karriärvägar som är möjliga, lediga tjänster, jobbevakning och utbildningar mm.

Jobbevakning

Ett sätt att säkerställa att ni får många sökande när ni publicerar annonser är att använda funktionen jobbevakning på er hemsida eller karriärsida. Den sökande kan i förväg kan göra en del av ansökan till olika befattningar för att sedan informeras via e-mail när en tjänst blir sökbar och kan då snabbt genomföra sin ansökan. I paketet Premium ingår att kostnadsfritt publicera 6 st befattningar.

Annonsmallar

För att spara tid och få en snygg design finns färdiga annonsmallar med förslag på texter för upp till sjuttio olika befattningar. Annonserna kan ändras som du vill ha dem där du kan lägga till egna bilder, logotyp och texter. I paketet Premium ingår psykometriska jobbprofiler som används för att mäta hur väl kandidaternas personlighet passar jobbet som ni som arbetsgivare annonserat.

Annonsering Fair Recruiting Jobboard

Varje annons som du publicerar får utan kostnad, beroende på vilket paket du väljer, synas på Fair Recruitings jobboard. I paketet Premium ingår publicering kostnadsfritt i 30 dagar per annons.

Jobbtips till individer

För att säkerställa att ni får fler sökande så matchas alla individer som tidigare sökt arbete via Fair Recruiting mot er nya annons. Matchningen bygger på individernas eget intresse och sker med utifrån variabler såsom värdegrund, personlighet, intresse, potential mm.

Dokumentuppladdning

Det finns olika sätt att låta de sökande ge information om sin utbildning och sina erfarenheter. Du kan välja om du vill låta de sökande ladda upp dokument eller om de ska skriva in informationen i ett webbformulär.

Kandidatkommunikation

I tjänsten finns dels automatiserade svar till de sökande och dels möjlighet för dig att löpande genom hela rekryteringsprocessen att kommunicera via mail kopplat till olika händelser. Avslutningsvis kan du på olika sätt tacka nej till de som inte fick jobbet.

Platsbeskrivning

Med hjälp av Google finns olika funktioner som används för att beskriva var kandidaterna och jobben finns, kartor som beskriver arbetsplatsen och för att matcha på geografiska parametrar.

Intervjuguide

En färdigdesignad guide med intervjufrågor som hjälper dig att professionellt genomföra en intervju. Särskilda frågor skapas beroende på de resultat som den sökande får i sina tester.

Intervjubokning

Ett bra sätt att spara tid och få ordning och reda på intervjuerna är att använda funktionen "Intervjubokning". Med den kan du kontakta de som du vill träffa, följa var i processen de är i att boka mötet och sedan automatiskt få in bokningarna i din och dina kollegors kalendrar.

Referenser via enkäter

Att genomföra bra referenskontakter är svårt och tidskrävande. Med funktionen "Referenser" får du en tydlig visuell sammafattning av de enkäter som du ber kandidaten skicka ut till sin referenter. Med utgångspunkt i svaren kan du gå vidare direkt eller därefter kontakta de referenter som du fördjupa dialogen med.

Storlek arbetsgivare

Fair Recruiting är utvecklat för att passa alla storlekar på arbetsgivare. Från en (1) arbetsplats till hundratals. Det finns också funktioner för att skapa lösningar för kedjor av alla slag oavsett bransch eller storlek. Fair Recruiting har en struktur där nivåer av rättigheter kan delas ut till olika användare.

Om du väljer Unlimited så ingår samtliga Övriga funktioner i Bas och On demand, men även:

  • Obegränsat antal Annonsmallar
  • 60 dagar annonsering på Fair Recruiting Job Board

Matchning

Personlighetstest

Genom att använda vetenskapligt framtagna personlighetstest och värdegrundstest med hög validitet när du rekryterar i Fair Recruiting får du automatiskt dina sökande sorterade utifrån hur anställningsbara de är. Det innebär att du kommer att intervjua rätt personer som har förutsättningar att passa in hos er. Beroende på befattning så kan förstås också formell kompetens vara avgörande.

Problemlösningstest

Ett problemlösningstest beskriver den sökandes förmåga att lösa verbala eller logiska problem. Kombinerar du personlighetstest och värdegrundstest med ett problemlösningstest uppnår du en mycket hög grad av precision i matchningen.

Matchningspoäng

Genom en tydlig poängsättning får ni på ett enkelt sätt en god bild av vilken potential en sökande har för att trivas hos er. Matchningspoängen visas för varje test, dvs värdegrundstest, personlighetstestet och g-faktortest samt vägda resultat av samtliga test.

Standardjobbprofiler

Jobbprofilen ligger till grund för den matchning som görs i personlighetstestet mellan sökande och arbetsgivare. Vi har tillsammans med en stor mängd arbetsgivare och psykologer tagit fram jobbprofiler som du kan välja bland. När du som arbetsgivare först gjort testet som speglar er värdegrund och sedan kombinerar det med en standardiserad jobbprofil så kommer precisionen i urvalet vara mycket hög utifrån vad ni behöver.

Extra tester

Om det skulle uppkomma behov av att göra enstaka personlighetstester eller problemlösningstester kan dessa köpas till via webbshopen. Resultaten av testerna behandlas på samma sätt som de som görs i samband med en komplett process. Kan vara aktuellt vid "second opinions"-internrekrytering eller "vid sidan om"-kontakter.


Validering

Mediaanalys

Genom funktionen "Mediaanalys" kan du följa via vilka av dina marknadsföringskanaler som ansökningarna kommit in. Du kan också se kvalitén på kandidaterna från respektive kanal. Genom analysen kan du över tid se vilka kanaler som fungerar bäst och ger bäst kandidater per investering.

Statistik kandidater

Med statistikfunktionen kan du göra djupa analyser av kandidaterna avseende exempelvis ålder, utbildning, kön, geografi, m.m.

Utbildning

Beroende på vilket tjänstepaket som du väljer finns olika utbildningsformer.