Koncernen Sturebadet består av moderbolaget Sturebadet Holding och dotterbolagen Sturebadet och Sturebadet Läkarmottagning. Sturebadet Holding driver den anrika anläggningen Sturebadet i Sturegallerian samt en av Sveriges bredaste specialistläkarmottagningar, Sturebadet Läkarmottagning, som ligger på Humlegårdsgatan i Stockholm.

Aktiva rekryteringar

Det finns inga aktiva rekryteringar just nu.