Sturebadet

Koncernen Sturebadet består av moderbolaget Sturebadet Holding och dotterbolagen Sturebadet, Sturebadet Marina Tower, KFI Spa Management, Sturebadet Health och Sturebadet Läkarmottagning.Sturebadet Holding driver den anrika anläggningen Sturebadet i Sturegallerian, spa-anläggningen Sturebadet Marina Tower, som är belägen i vackra Saltsjöqvarn och KFI Spa Management är distributörför varumärket Kerstin Florian i Sverige, Danmark, Finland, Ryssland och de baltiska länderna. I koncernen ingår även en av Sveriges bredaste specialistläkarmottagningar Sturebadet Läkarmottagning som liggerpå Humlegårdsgatan i Stockholm samt Sturebadet Health som mäter företags organisatoriska och medicinska hälsa genom verktyget CHR.

Aktiva rekryteringar