Prorespektera AB startade sin verksamhet med att vara en länk mellan välgörenhetsorganisationer och deras givare i början av februari 2004. Företaget har som mål att utföra sina uppdrag på ett kvalitativt och kostnadseffektivt sätt. Ledord i vårt arbete är respekt, etik och förtroende. Mot bakgrund av detta utför vi uppdrag åt kunder med s k 90-konto och tillämpar FRII:s etiska regler för insamling.

Aktiva rekryteringar

Det finns inga aktiva rekryteringar just nu.