Vi är en auktoriserad Peugeot-anläggning med 16 medarbetare och vår verksamhet består av försäljning, service och reparationer samt reservdelar. Vårt distrikt sträcker sig från Mariefred till Kungsör med Eskilstuna som bas. 

Peugeothuset är ett starkt växande varumärke med ett 200 årigt varumärke att representera. Och vi driver liknande anläggningar sedan 1996 i Norrköping och Örebro.

Utbildning

Utbildning

Som ett led i vår kvalitetssäkring utbildar vi våra mekaniker kontinuerligt för att de alltid skall vara uppdaterade på allt som gäller din Peugeot. Det ska kännas tryggt att lämna bilen på verkstad.

Aktiva rekryteringar