PARCER - I HANDLING, ORD OCH HJÄRTA

Parcer tillhandahåller ett helhetsansvar inom familjehemsvård och behandling där varje del räknas. Parcers drivkraft är att skapa en trygg och meningsfull tillvaro och vardag för barn, unga och vuxna som har det tufft i livet. Med Parcermodellen skapas nya förutsättningar för individen att kunna utvecklas och bli sitt eget unika jag. Att öppna upp sitt hem och hjärta för en annan människa innebär hårt arbete, men att vara familjehem är också att själv berikas längs vägen.

Aktiva rekryteringar

Det finns inga aktiva rekryteringar just nu.