Oxfam är en global hjälporganisation som arbetar med människor mot fattigdom i 94 länder. Vår vision är en värld utan fattigdom, där alla kan äta sig mätta och har makt att påverka sin egen framtid. För att nå dit arbetar vi på flera nivåer, genom livräddande katastrofinsatser, långsiktiga utvecklingsprojekt och politisk påverkan lindrar vi de akuta symptomen, samtidigt som vi motverkar de grundläggande problemen. 

Oxfam is a worldwide development organization that mobilizes the power of people against poverty in 94 countries. We are an independent, secular, non-profit organization and a global movement of people who work together to fight poverty and injustice. Our aim is to support vulnerable people to change their lives, make them heard and fight injustice on a local level. We call it help that actually helps. 

Aktiva rekryteringar

Det finns inga aktiva rekryteringar just nu.