En riktigt god vän att ha ombord.

Var som helst. När som helst. Vi kommer.

Sjöassistans är en riktigt god vän att ha ombord. Vi är rustade att lösa de mest skiftande problem snabbt och effektivt. När du behöver, hjälper vi dig på plats, med experthjälp via telefon/VHF eller genom att transportera ut t.ex. reservbränsle eller en reservdel till dig. Vi har, tack vare våra medarbetare, samarbetspartners och ett nätverk av assistansskeppare med olika typer av båtar, kapaciteten och kunskapen att hjälpa dig på det sätt som bäst och snabbast löser ditt uppkomna problem.

Sjöassistans arbetar uteslutande med uppgiften att hjälpa båtägare som fått problem med sin båt. Och bara med den typ av uppdrag där det inte finns risk för dig och din besättnings liv. D.v.s. alla de tusentals fall där en båt blivit obrukbar av någon anledning och inte kan komma vidare utan hjälp

Aktiva rekryteringar

Det finns inga aktiva rekryteringar just nu.