MMX Reklambyrå

Kommunikation för företag som vill öka sin försäljning. MMX jobbar med allt från varumärkesstrategier, reklamkampanjer, taktiska säljkampanjer, effektiv produktion, sociala kampanjer till film- och radioproduktion. Om det är något vi brinner extra mycket för så är det att skapa ökad försäljning eller ökad användning. Det innebär att vi först och främst fokuserar på att reklamen ska uppnå mätbara resultat. Med vår helhetssyn på marknadsföring och marknadskommunikation inspirerar vi människor till att förändra sitt beteende och agera. Vår reklam träffar rätt – vad än konsumenterna säger. Vi vet att traditionella kundundersökningar påverkas av bland annat dominanta personer i fokusgrupper eller slentrianmässiga svar i enkäter. På MMX Reklambyrå använder vi ett nytt verktyg som ger oss den verkliga sanningen. Som första byrå i Sverige arbetar vi med neuromarketing i våra analyser. Metoden analyserar konsumenternas undermedvetna tankar med hjälp av moderna studier om hur hjärnan fungerar. Med neuromarketing kommer vi närmare sanningen och förstår konsumenterna bättre. Vi blir därför mer träffsäkra i kommunikationen.

Aktiva rekryteringar

Det finns inga aktiva rekryteringar just nu.