Målerifaktas målsättning är att erbjuda branschens företag och medarbetare en heltäckande service och utveckla tjänster som bygger på erfarenhet och behov. Målerifakta tar fram underlag för korrekta målarlöner och möjliggör för måleriföretag att öka sin effektivitet och konkurrenskraft. Målerifakta startades 1977 och idag arbetar 60 mätare på över 30 kontor för att hjälpa våra kunder.

Aktiva rekryteringar

Det finns inga aktiva rekryteringar just nu.