Mail Boxes Etc.

Mail Boxes Etc. (MBE) är en franchisekedja med tjänster inom brev & paket, kopiering & utskrifter, uthyrning av postboxar med service samt diverse andra "back-officetjänster". Genom våra butiker (servicecenter) servar vi dagligen främst företag men även privatpersoner. Vi har i nuläget 8 stycken butiker i Sverige, 1700 butiker finns idag utspridda över hela världen. I Nordamerika har MBE sen ett par år tillbaka bytt namn till "The UPS Store" och där är man över 4000 butiker.Våra övriga butiker finner ni på hemsidan mailboxesetc.se.

Aktiva rekryteringar

Det finns inga aktiva rekryteringar just nu.