Kidde Sweden AB är ett helägt dotterbolag till UTC Climate Control Security, ett av världens ledande brandsäkerhetsföretag, med en omsättning på över 215 miljarder. Vi är idag 120000 anställda i 120 länder med ambitiösa expansionsplaner både när det  gäller produkter och geografi. Kidde Sweden AB har huvud kontor i Stockholm och är geografiskt heltäckande via våra fem regionkontor men också via ett väl utvecklat nätverk av partners och återförsäljgare. Vi är 120 anställda som omsätter ca 160 mkr/år.

Vi har en heltäckande verksamhet inom brandskydd och brandsäkerhet med bl a försäljning och service av brandsläckare, brandposter och fasta släckanläggningar. Försäljningen sker under mycket kända varumärken som Tempus®, Angus® och Argonite®.

Aktiva rekryteringar

Det finns inga aktiva rekryteringar just nu.