Happyr Makes a Better Society AB

På Happyr Society jobbar vi dagligen med att sprida organisationspsykologisk kompetens och kunskap till näringsliv och offentlig sektor. I huvudsak gör vi det som konsulter genom att erbjuda evidensbaserade assessment-metoder, men även genom att utbilda och utveckla chefer och personal. Vi är ett litet, ungt företag med högt i tak som aktivt söker nya sätt att nå ut med vår kunskap. En av våra tjänster kallar vi för Rekryteringsdesign™ - där vi som konsulter hjälper företag att bli mer evidensbaserade och effektiva i sina rekryteringsprocesser.

På Happyr Society bidrar vi även med moderna psykologiska metoder och digitaliserade processer för att hjälpa arbetsgivare att bättre möta framtidens utmaningar.

Vi på Happyr Society ser fram emot att göra det här tillsammans med er under våren 2017!

Välkomna!

Aktiva rekryteringar

Det finns inga aktiva rekryteringar just nu.