Generate är ett svenskt företag med en ledande position på den nordiska marknaden avseende kommersiell utveckling och försäljning av sponsring och rättigheter. Idag arbetar Generate tillsammans med Sveriges största idrotter, större evenemang och icke- vinstdrivande organisationer. Generate Partnerships bistår rättighetsägare i utveckling, paketering och försäljning med syftet att uppnå maximalt kommersiellt värde för rättighetsägarna. Tjänsteerbjudandet inkluderar kommunikativ positionering, kommersiell paketering och försäljning av rättigheter. Personerna bakom företaget har mångårig erfarenhet från att driva ledande verksamheter inom reklam, event, och sponsring. Företaget sitter centralt i Stockholm på Linnégatan.

Aktiva rekryteringar

Det finns inga aktiva rekryteringar just nu.