Företagsekonomiska institutionen / Stockholm Business School

Företagsekonomiska institutionen / Stockholm Business School är en av de största institutionerna vid Stockholms universitet med över 3500 studenter, ett åttiotal undervisande och forskande personal och ett fyrtiotal doktorander. Vi erbjuder kurser och utbildningar på alla nivåer, från grundkurser till forskarutbildning samt uppdragsutbildning och EMBA. Våra kurser baseras på den senaste forskningen och genom nära kontakter med näringslivet och forskningen, både nationellt och internationellt, skapas ett gränsöverskridande lärande.

Aktiva rekryteringar

Det finns inga aktiva rekryteringar just nu.