Verksamhetschef till Förenade Care

Förenade Care Solna - Permanent - Full time

Verksamhetschef med genuint intresse för äldreomsorg, mat och dryck sökes

Vi söker dig som är en erfaren och entusiastisk ledare inom äldreomsorg. När vi ringer på dina referenser så får vi bekräftat att du är kreativ och att du visat ett omtänksamt ledarskap som skapat lönsamhet och god stämning bland kunder, närstående, personal och uppdragsgivare. Något som vi värnar på Förenade Care.

Vi får också reda på att du har ett särskilt intresse och för mat och dryck. Ett område som är särskilt viktigt just här på Hallen, ett vård- och omsorgsboende i Råsunda med 69 lägenheter fördelade på fyra enheter som Förenade Care driver på uppdrag av Solna stad. Det finns många duktiga medarbetare som ser fram emot att få ta del av din erfarenhet och att få följa dig i vårt motto: Omtanke - Vänlighet - Service.

Som verksamhetschef så har du följande ansvar och befogenheter inom ramarna för verksamhetens budget:
• För den dagliga driften och verksamhetssystemet
• För de administrativa uppgifter inklusive budget
• För att utveckla kvalitetssystem i syfte att fortlöpande styra, följa upp, utveckla och dokumentera kvaliteten • För att nå målen utifrån ett proaktivt synsätt.
• Externa kontakter och kontakt med myndighetspersoner.
• För planering och genomförande av utbildningar i samråd med regionchef.
• För att planera, utveckla och utvärdera verksamheten enligt gällande avtal, lagar och förordningar tillsammans med regionchef som är din närmsta chef.
• Ansvarar enligt § 29 Hälso- och sjukvårdslagen.

Vi ser att du är leg. sjuksköterska med minst tre års erfarenhet av ledarskap inom vård och omsorg i ledande ställning. Självklart får du som verksamhetschef den internutbildning du behöver för ditt arbete i bl.a. arbetsrätt, digitala system, ISO-certifiering, avtal mm.

Tillsvidareanställning. Enligt kollektivavtal tillämpas 6 månaders provanställning.
Tillträde Enligt ök.
Marknadsmässig månadslön enligt ök. 
Vid eventuella frågor om tjänsten, kontaktar du Aferdita Vrajolli på aferditav@forenadecare.com, 073 901 55 31
Sista ansökningsdag:
ansökningar behandlas löpande.

See how you match this job

In your application you will be able to answer questions. Then we can match your knowledge and personal characteristics with the role and workplace culture.

Apply for this job

About the business

Förenade Care AB är moderbolag för vård och omsorgsverksamheten. Förenade Care ägs av Forenede A/S. Koncernen är familjeägd med ca 8000 anställda. Förenade Care driver 52 vårdverksamheter i Sverige. Huvudkontor i Malmö samt regionkontor i Stockholm och Uppsala. Förenade Care är certifierat enligt ISO inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.