Ernst Rosén

Ernst Rosén är ett av de större privatägda fastighetsbolagen i Göteborg. Vi grundades på 50-talet av just byggmästaren Ernst Rosén. Idag är fjärde generationen verksam i bolaget och bygger för framtiden.

Ernst Roséns framgångsrecept har många komponenter men huvudingrediensen är självklar: våra medarbetare. Det är deras stora engagemang och vilja att ständigt utveckla sig och vårt erbjudande till kunden som ligger till grund för de många kundkristaller vi blivit belönade med genom åren. Det har därför alltid varit viktigt för oss att skapa en trivsam arbetsplats och bidra till en företagskultur som gör våra medarbetare till stolta representanter för Ernst Rosén.

En annan del i våra goda resultat är den lyhördhet våra medarbetare har för våra hyresgäster och deras behov. Den är avgörande i vårt kvalitetsarbete och gör att vi kan genomföra förbättringar direkt efter kundernas önskemål och behov. På så sätt kan vi skapa bostadsområden där människor trivs och känner sig trygga.

Att utveckla och renovera vårt befintliga fastighetsbestånd har alltid varit en central del i verksamheten. Vi arbetar långsiktig med att uppgradera våra fastigheter så att bostäder och lokaler håller hög modern standard, såväl invändigt som utvändigt, och lever upp till framtida krav och möjligheter. Dessutom besvarar vi det ökade bostadsbehovet i Västsverige genom att utveckla våra fastigheter. Ernst Roséns projektutvecklingsverksamhet driver flera spännande projekt där vi planerar och utvecklar för nya bostäder på flera håll i regionen.

Aktiva rekryteringar

Det finns inga aktiva rekryteringar just nu.