EQPack är specialiserade på förpackningslösningar för industrin. Målet är att vara en helhetsleverantör av emballage och förpackningar. Vi använder alltid de material och produkter som är bäst lämpade och mest kostnadseffektiva för er som kund. Det kan vi göra eftersom vi inte är bundna till någon enskild underleverantör eller tillverkare. Tack vare vår kunskap och vårt breda nätverk av samarbetspartners garanterar vi hög leveranssäkerhet och kvalitet till rätt pris. Det gör vi oavsett om det handlar om standardprodukter eller skräddarsydda lösningar. Vi tar hänsyn till allt från den produkt som ska emballeras till förpackningsmaterial, logistik och ekonomi.

Aktiva rekryteringar

Det finns inga aktiva rekryteringar just nu.