Compass Group

Vi är Compass Group Sverige och har vi cirka 250 verksamheter runt om i landet med ungefär 1500 kollegor.

Compass Group i Sverige drivs under varumärkena Eurest, Eurest Services, Medirest, Chartwells och Levy Restaurants. Våra kunder är företag, arenor, universitet, skolor, vård och omsorg med flera. Vi tillhandahåller service såsom mat och dryck, konferens, reception, lokalvård, vaktmästeri med mera.

Vi är en del av Compass Group PLC som är en världsledande leverantör inom mat, dryck och supportservice. Över hela världen har vi nästan 600 000 kollegor!