Arbetsmarknadskunskap

Jobba i Västerås ekonomiska förening är initiativtagare och ägare av konceptet. Jobba i Västerås har funnits sedan år 2000 och driver idag flera projekt i syfte att skapa en långsiktigt hållbar kompetensförsörjning på den lokala arbetsmarknaden. Föreningen är politiskt obunden och har inget vinstintresse.

Arbetsmarknadskunskap syftar till att öka kompetensflödet till våra samarbetspartners, i synnerhet branscher med stora kompetensbehov, på ett lokalt, regionalt och nationellt plan. Vi vill skapa förutsättningar för en stabil och långsiktig kompetensförsörjning genom att möta unga och prata om arbetsmarknadens behov, var jobben finns och hur de tar sig dit.

Aktiva rekryteringar

Det finns inga aktiva rekryteringar just nu.