Amnesty International

Om Amnesty International: Amnesty International bildades 1961 på initiativ av den brittiske advokaten Peter Benenson och är idag en världsomspännande organisation som arbetar för mänskliga rättigheter. Organisationen står fri från alla regeringar, politiska ideologier, ekonomiska intressen och religioner. Amnesty International har över 2 miljoner medlemmar och 5 miljoner supportrar och bidragsgivare i mer än 150 länder. Den svenska sektionen av Amnesty International bildades 1964 och har idag drygt 100 000 medlemmar och bidragsgivare. Amnesty arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald. Arbetsplatsen passar alla medarbetare och i vårt arbete vill vi ta tillvara människors olikheter såsom kön, etnisk-/kulturell bakgrund, sexuell identitet och läggning, funktionsnedsättning, ålder, utbildning och arbetslivserfarenhet.

Aktiva rekryteringar

Det finns inga aktiva rekryteringar just nu.