Det här företaget är sprunget ur en passion - att alla människors ska ha ett arbete och en plats på arbetsmarknaden. Av erfarenhet vet vi att alla människor inte har samma förutsättningar, men också att coachande och utbildande insatser kan göra stor nytta och skapa mindre mirakel för den enskilde individen och dennes förutsättningar på arbetsmarknaden. Ungdomsarbetslösheten är hög. Många nya svenskar eller personer med funktionsnedsättning har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Här vill och kan vi göra skillnad! Att ha ett arbete betyder så mycket. Ett arbete betyder ekonomisk frihet. En frihet som gör att man kan betala sina räkningar och göra egna val i vardagen. Ett arbete kan också betyda mycket för ens självbild och självförtroende. Ett arbete betyder ett socialt sammanhang och att få delta i en gemenskap. Därför är vi så engagerade i vår strävan att alla människor ska ha en plats på arbetsmarknaden. Vår vision är: Alla människor har en plats på arbetsmarknaden!

Aktiva rekryteringar

Det finns inga aktiva rekryteringar just nu.