Affärslogik verksamhetsanpassar kontor och lokaler för att stärka sina uppdragsgivares affärer. Vår start 1993 gör vårt familjära företag till ett av de äldsta i branschen. Genom åren har vi arbetat med över 950 uppdrag, något som har skapat en erfarenhet och kunskap som sträcker sig över andra aktörer på marknaden.

Våra konsulter tar sig an alla tänkbara verksamheter gällande kontor, oavsett om det är i den befintliga lokalen, eller dit en flytt är planerad, skapas ändamålsenlig utformning som främjar arbetet. Allt från arbetsprocesser till trivsel vägs in i valet av inredning. Resultatet blir en plats som stödjer arbetet och skapar bättre resultat och fler affärer.

På Affärslogik värnar vi om den personliga kontakten med våra uppdragsgivare. Därför erbjuds en och samma konsult och kontaktperson genom hela processen. Detta oavsett om det är en flytt eller förbättrade arbetsflöden som din verksamhet står inför. Vi finns med dig från planering till genomförande.

Aktiva rekryteringar

Det finns inga aktiva rekryteringar just nu.