2-Con AB är ett 30 årigt privatägt bolag som har specialiserat att reparera, bygga om och effektivisera produktionsanläggningar i den tillverkande industrin i hela Sverige.

Livsmedelsbranschen är vår största kundkategori med producenter inom dryckes- charkuteri och konfektyrprodukter.Våra underhållstekniker utför service och effektiviseringar på produktionslinjer som är i drift. 2-Con erbjuder såväl förebyggande underhåll som akuta reparationer av produktionsutrustning.Vi installerar även maskinskydd och maskinsäkerhet.Vi tillverkar och skräddarsyr trappor, stegar, plattformar, påkörningsskydd m.m. enligt maskindirektiven. Vi har verkstad i Bålsta där vi kan tillverka delar i plast, svartstål, aluminium och rostfritt med våra maskiner såsom plasma-skärare, kantpress och bockmaskin.

På 2-Con arbetar vi tillsammans och stöttar varandra. Alla är lika viktiga. Vi har en arbetsmiljö som uppmanar till samarbete, där vi stöttar och delar kunskap med varandra på alla nivåer i företaget. Det är det som skapar vår sanna laganda. 2-Con erbjuder dig en utvecklande arbetsplats med en positiv företagskultur, goda anställningsvillkor och personalförmåner.

Aktiva rekryteringar

Det finns inga aktiva rekryteringar just nu.